Referentieproject: Warmtebedrijf Ede – Warmtetransportnet

Warmtebedrijf Ede – Diverse warmtetransportnetten, primair & secundair.

Voor het Warmtebedrijf Ede verzorgt EW-Engineering de detailengineering van het groene warmtetransportnet. Inmiddels is er in de afgelopen 4 jaar circa 18km warmtetracé (DN40 – DN250) aangelegd. De engineering betreft  het totale traject van voorlopig ontwerp tot uitvoeringsontwerp, inclusief de afstemming met de omgeving. De voorbereiding en uitvoering vindt in bouwteamverband plaats.