Stadsverwarmingstracé DN200 door het centrum van Ede

Klant Warmtebedrijf Ede
Regio Gelderland
Periode 2019

Om twee Bio Energie Centrales (BEC’s) te verbinden heeft het Ede-Wageningen Engineering in opdracht van het Warmtebedrijf Ede een transportnet van ca. 2 km lengte door het centrum van Ede ontworpen.

Om tot een breed gedragen ontwerp te komen is een multicriteriaanalyse uitgevoerd, waarna in nauw overleg met de belanghebbenden een tracébesluit is genomen. Uiteindelijk is een tracé gekozen waarbij gebruik wordt gemaakt van een HDD (Horizontal Directional Drilling) om het centrum van Ede te ontzien en toekomstig groen de ruimte te kunnen geven. Het tracé kende een hoge complexiteit mede door de zeer kritische omgeving (centrum Ede) en de korte tijdsspanne waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moest worden.