Referentieproject: Evides Waterbedrijf 1

Vervanging 400m DN550 AC drinkwater, Dordrecht, engineering & directievoering;

In verband met de ophoging van een belangrijke ontsluitingsweg diende de bestaande Ø568 AC drinkwaterleiding te worden vervangen. Gezien de verkeerssituatie, waaronder de kruising van de afrit van een rijksweg, betrof dit een complex project, waar tevens sprake was van een gecombineerde uitvoering met de rioleringswerkzaamheden van de Gemeente Dordrecht. Naast de gehele projectvoorbereiding en engineering heeft EW-Engineering tevens de directievoering verzorgd.