Vergunningen voor leidingprojecten

Om een leidingtraject binnen planning en budget te realiseren is het essentieel dat het vergunningentraject soepel verloopt. Bij Ede-Wageningen Engineering nemen we met vakkundigheid de volledige begeleiding van het vergunningenproces voor onze rekening.

Welke vergunningen zijn er nodig om een leidingtraject te realiseren? Welke eisen en randvoorwaarden gelden er? Hoe zorgen we ervoor dat het beoogde ontwerp vergunbaar is? Hoe krijgen we de benodigde vergunningen in een zo kort mogelijk tijdsbestek geregeld? Het zijn vragen die Ede-Wageningen Engineering voor uiteenlopende opdrachtgevers en projecten beantwoordt.

We inventariseren vergunningen en de eisen en randvoorwaarden die gesteld worden. Bijvoorbeeld als het gaat om omgevingsvergunningen. We zorgen voor afstemming van de ontwerpoplossingen met het bevoegd gezag, zoals provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen. Daarnaast kunnen we de vergunningaanvragen volledig opstellen en begeleiden. Inclusief de benodigde vergunningsberekeningen en eventuele omgevingsonderzoeken.

Vanuit onze expertise met ondergrondse transportleidingen kennen we alle relevante wet- en regelgeving. Bovendien toetsen we uiteenlopende vergunningaanvragen. Daardoor weten we precies wat haalbaar is en welke aandachtspunten er zijn bij de diverse vergunningverleners. Waar nodig betrekken we deskundigen uit ons netwerk die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ecologische en archeologische aspecten die bij een vergunningstraject kunnen spelen. Met onze aanpak gaan we tot het uiterste om vergunningstrajecten snel en succesvol te laten verlopen.