Sterkteberekeningen voor pijpleidingsystemen

De overheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit van pijpleidingen voor het transport van bijvoorbeeld (drink)water. De specifieke kenmerken van de Nederlandse bodem, de omgevingssituatie en de toegepaste materialen zijn allen van invloed op de sterkte die leidingen moeten hebben om goed te functioneren. Stress- en sterkteberekeningen van de transportleidingen zijn hierbij belangrijke instrumenten. Met onze ervaring bij het uitvoeren van dergelijke berekeningen, helpen we bij de vertaling van de uitkomsten naar de uitvoeringspraktijk, zowel voor bovengrondse als ondergrondse leidingen.

Met 3D-modellen maken we slim gebruik van de nieuwste engineering software om berekeningen inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd kijken we altijd met een kritische blik naar de resultaten van softwareprogramma’s en geven we onderbouwde adviezen over de concrete implicaties van de resultaten. In situaties die eenvoudig geanalyseerd kunnen worden, of wanneer een snelle inschatting nodig is, maken we ook handmatige berekeningen.

Ook een sterkteberekening nodig? Wij gaan er graag mee aan de slag.