Directievoering en toezicht

Het bewaken van en toezicht houden op de naleving van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tijdens de uitvoering van het project. Directievoerders en toezichthouders handelen als één team en bewaken gedurende het gehele proces de planning, de financiën en de kwaliteit van het geleverde werk.

Wij werken in alle projecten volgens ons ISO-9001 certificaat. Een compleet projectdossier wordt gedurende het werk opgebouwd en is altijd digitaal en snel beschikbaar.

Onze teams informeren onze opdrachtgevers schriftelijk iedere vier weken met projectrapportages. Opdrachtgevers zijn hierdoor altijd op de hoogte van de voortgang van het project, op de kwaliteit, financiën, planning en omgeving van het project. Ingrijpende besluiten en afwijkingen op de overeenkomst worden altijd in overleg en met toestemming van onze opdrachtgever genomen. Zo is iedereen tijdig op de hoogte van de voortgang van alle facetten van het project en zijn er geen vervelende verrassingen achteraf. Het project wordt pas als opgeleverd beschouwd en overgedragen aan de opdrachtgever als aangetoond is dat de opdrachtnemer aan alle verplichtingen in de overeenkomst heeft voldaan.