Referentieprojecten

  • Warmtebedrijf Ede  – Bio Stoomleiding
    1,6 km stoomleiding; lees meer
  • Warmtebedrijf Ede – Warmtetransportnet
    Diverse warmtetransportnetten, primair & secundair, DN40 – DN250; lees meer
  • Evides Waterbedrijf – Drinkwater
    Vervanging 400m DN550 AC Drinkwater, Dordrecht, engineering & directievoering; lees meer
  • Hoogheemraadschap van Delfland – Functionele eisenspecificatie verlegging DN800 persriool, Vlaardingen; lees meer